Porzeczka czarna i Porzeczkoagrest - Ribes nigrum

powrót do wykazu roślin ogrodowych


Porzeczka czarna i Porzeczkoagrest - Ribes nigrum

Porzeczka czarna est jednym z wielu gatunków należących do rodzaju Ribes, rodziny skalnicowatych (Saxtfragaceae). .uprawnych obejmuje mieszańce międzygatunkowe porzeczki czarnej i agrestu. Przykładem jest porzeczkoagrest 'Josta', Porzeczka i porzeczkoagrest są krzewami wysokości do 2 m, o pokroju zwykle wzniesionym, niekiedy rozłożystym. Składają się zazwyczaj z kilkunastu pędów. W naszych warunkach klimatycznych owoce dojrzewają pod koniec czerwca lub w lipcu. Odmiany uprawne różnią się podatno­ścią na przemarzanie. W rejonach i na sta­nowiskach, gdzie występują duże spadki temperatury w okresie zimowym, mogą być uprawiane tylko odmiany najbardziej wytrzymałe na mróz. Porzeczka czarna kwitnie dość wcześnie, dlatego też kwiaty i zawiązki owoców mogą być niekiedy uszkadzane przez przymrozki wiosenne.Porzeczka czarna i porzeczkoagrest udają się najlepiej na glebie żyznej, słabo kwaśnej, nie przesuszającej się i nie pod­mokłej.
Głównym celem uprawy porzeczki czarnej na działce i w ogrodzie przydomowym jest uzyskanie owoców, stanowiących wartościowy su­rowiec do przetwórstwa domowego. Owoce niektórych odmian (np. 'Bona') są cenione jako deserowe.
Do uprawy przydomowej i działkowej trzeba wybierać odmiany plen­ne, odporne na choroby i szkodniki, dające smaczne, deserowe owoce.
Owoce porzeczki czarnej służą do wyrobu soków, dżemów, konfi­tur, galaretek i win. Zawierają dużo składników biologicznie czynnych, jak: witaminy, zwłaszcza C, antocyjany. Bogate są też w pektyny i sole mineralne. Mają więc właściwości odżywcze, dietetyczne i lecznicze. • Porzeczkoagrest jest rośliną zarówno owocową, jak i ozdobną.
Odmiany: 'Dona; - krzewy o dość słabym wzroście i rozłożystym pokroju. Pędy średnio podatne na przemarzanie, lecz kwiaty uszkadzane by­wają przez przymrozki. Owoce dojrzewają bardzo wcześnie, są duże, smaczne, ze sła­bym posmakiem charakterystycznym dla czarnej porzeczki. Odmiana nie jest podatna na amerykańskiego mączniaka agrestu, ale po­datna jest na rdzę wejmutkowo-porzeczkową
Ceres' - odmiana o średniej sile wzrostu. Młode pędy są sztyw­ne i wzniesione, starsze wyginają się w dół, tworząc krzewy rozłożyste. Owoce dojrzewają w średnim terminie. Zebrane są w duże grona, ale w gronie nie są wyrównane. Po uzyskaniu pełnej dojrzałości, łatwo opadają. Odmiana jest odporna na wielkopąkowca porzeczkowego, mało podatna na amerykańskiego mączniaka agrestu, opadzinę liści i rdzę wejmutkowo-porzeczkową.
Titania' - rośnie bar­dzo silnie, wytwarza dużo sztywnych pędów. Jest ma­ło podatna na przemarza­nie pędów i uszkodzenia kwiatów przez przymrozki. Owocuje regularnie i obfi­cie. Owoce dojrzewają późno, są średniej wielko­ści, zebrane w duże grona. Dojrzałe nic osypują się. Odmiana mało podatna na choroby liści, w tym na amerykańskiego mącznia­ka agrestu.
- Josta' - odmiana po-rzeczkoagrestu. Wzrost roślin jest bardzo silny, pokrój wznie­siony. Liście podobne do agre­stu, a owoce bardziej do po­rzeczki czarnej. Rośliny są mało podatne na przemarzanie, cho­roby i szkodniki.
Porzeczka czarna i porzecz-koagrest prowadzone są zwy­kle w formie krzaczastej. Mogą być też prowadzone w formie piennej. W przypadku jesiennego sadzenia, należy usypać kopczyk, aby rośliny nie przemarzły. Na wiosnę, po wyrównaniu gleby, skraca się pędy, po­zostawiając po 3 oczka nad ziemią. Pozwala to na prawidłowe uformo­wanie krzewu. Czteroletni krzew powinien mieć kilkanaście pędów w wieku od 1-4 lat. W następnych latach usuwa się nadmiar jednorocz­nych pędów oraz starsze niż czteroletnie.
Nawożenie mineralne stosuje się jedynie wtedy, gdy jest niezbędne. Zwykle potrzebne jest nawożenie azotowe, np. 6 dag saletry amono­wej pod każdą roślinę, w dwóch dawkach: wczesną wiosną i po kwit­nieniu. Nawozy potasowe i fosforowe należy stosować jesienią, np. w formie siarczanu potasu i superfosfatu potrójnego, wysiewając odpo­wiednio 4 i 2 dag nawozu pod jedną roślinę.
Ochrona przed chorobami jest niekiedy konieczna. Dotyczy to, np. rdzy wejmutkowo-porzeczkowej, opadziny liści i mączniaka prawdzi­wego agrestu. Skuteczne przeciwko tym chorobom są np. Saprol lub Topsin 70 WP. W przypadku zaniedbań, rośliny mogą być pozbawione liści już pod koniec lata, co prowadzi do ograniczenia owocowania w następnym roku. Groźnymi szkodnikami mogą być wieikopąkowiec porzeczkowy i przędziorki. Również mszyce mogą doprowadzić do ograniczenia wzrostu i plonowania roślin.
Szkółka Drzew i Krzewów "O g r o d y M a r z e ń" wchodzą w skład holdingu:  


           

Stronę odwiedziło 1815191 Gości, dzisiaj 126. Gości na stronie 3

Copyright © 2009 - 2018 Ogrody Marzeń Design projektowanie www
Porzeczka czarna i Porzeczkoagrest - Ribes nigrum